Sony Group Corporation ลงทุนเพิ่มให้กับ Epic Games เป็นเงิน 200 ล้าน USD

Spread the love

Epic Games ประกาศวันนี้ว่า สามารถระดมเงินทุนจากการ Funding Round ได้แล้วถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่เงินจำนวนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนและทำให้ทางบริษัทเติบโตต่อไปในอนาคต และด้วยจำนวนเงินดังกล่าว ทำให้ Epic Games มีมูลค่ากว่า 28.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
.
และเงินทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐนี้ มาจากการลงทุนของบริษัทต่างๆ โดยมี Sony Group Corporation ร่วมลงทุนถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ และเป็นการสนับสนุนภารกิจร่วมกัน เพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี สื่อบันเทิง และบริการออนไลน์เชื่อมต่อโซเชียล รวมไปถึงการลงทุนจากพาร์ทเนอร์อื่นๆ อาทิ Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company LLC, GIC และอื่นๆ
.
Sony Group Corporation เคยลงทุนให้กับ Epic Games เมื่อกลางปีที่แล้ว เป็นเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อหุ้นส่วนน้อยของทางบริษัท
.
Source: เกมถูกบอกด้วย v.2