RoV ไทยยืนยันเตรียมอัพเดทระบบใหม่

Spread the love

RoV มากับระบบใหม่ที่อาจจะพลิกโฉมของการเล่นแบบเก่าไปอย่างสื้นเชิง เพียงแค่การมาของ Ward ที่จะทำเราได้เห็นฝั่งตรงข้ามภายใน area ของ Ward

สำหรับ Ward ใน RoV นั้น จะถูกปักไว้หลังอยู่บริเวณหลังบัฟฟ้า และ บัฟแดง ของทั้งสองฝั่ง และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อป้อมแรกของเลนกลางถูกทำลาย โดยจะไปเปิดพื้นที่การมองเห็นในป่าแก่ฝ่ายพันธมิตรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง