Riot ประกาศจัด “ทัวร์นาเมนต์ระดับโลก”

Spread the love

ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทัวร์แรกของตัวเอง VALORANT: First Strike ซึ่งทาง Riot ได้ออกมาประกาศว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ถือเป็นทัวร์แรกของ VALORANT ที่เป็นทัวร์ระดับโลกและอาจจะเป็นเส้นทางสู่ทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆที่กำลังจพเกิดขึ้นตามมาอีกด้วยครับ

“VALORANT ถือเป็นเกมที่มีแรงดึงดูดระดับโลกในแง่ของการแข่งขัน และมีองค์ประกอบมากมายที่จะก้าวสู่การเป็นอีสปอร์ตระดับโลก”

“First Strike จะทำให้ระบบนิเวศในการแข่งขันของเราเติบโต ด้วยรากฐานที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้แสดงความยิ่งใหญ่ถ่ายทอดตำนานในแต่ละภูมิภาคของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและผลักดันอีสปอร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า”