เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างไร ให้ปลอดภัยสำหรับเราและคนรอบข้าง ?

Spread the love

สัตว์ที่เราเลี้ยงนั้นนอกจากจะเป็นเพื่อนเรายามเราเหงาแล้ว เขาก็ยังมีนิสัยของสัตว์อยู่ดี อาจจะเป็นที่ไม่พอใจของเพื่อนบ้าน ทั้งดังและของเสียในร่างกายที่ขับถ่ายไม่เป็นที่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้ให้ดี หมั่นดูแลและคอยเก็บทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เพื่อสุขภาพของเราและคนรอบข้างละครับ และวันนี้ผมจะมาแนะนำ 6 วิธีสั้นๆ ที่จะทำให้เราและคนรอบข้างนั้นมีความสุขกับการมีสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราอยู่ที่บ้านครับ

“สัตว์เลี้ยง” ในบ้าน เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งสัตว์ เจ้าของ และคนรอบข้าง

  1. ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้าน โดยจัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมตามจำนวนสัตว์เลี้ยง
  2. รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เกิดการสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อาศัยใกล้เคียง
  3. ต้องระมัดระวังและรับผิดชอบมลภาวะเสียง และกลิ่นที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเหตุรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  4. ต้องจัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน
  5. การนำสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงต้องผูกสายจูงสุนัขที่แข็งแรง และจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษต้องใส่อุปกรณ์ครอบปาก และจับสายลากจูงห่างจากสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตร ตลอดเวลา
  6. ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงในสาธารณะโดยทันที