โควิด-19 การปล่อยให้ “ติดเชื้อ” ช่วยป้องกันไวรัสได้จริงหรือ?

Spread the love

ในสถานการณ์ไวรัส Covid 19 ที่ระบาดอย่างหนัก รัฐบาลอังกฤษเสนอแนวทางให้คน “ติดเชื้อ” ให้เพียงพอแก่การสร้าง “ภูมิคุ้มกันโรค” วิธีนี้คืออะไร ได้ผลแค่ไหน และมีอันตรายหรือไม่ ?

ฉีดวัคซีนบางคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้อีกหลายคน

โดยหลักการทั่วไปการให้วัคซีนนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการป้องกันบุคคลที่ได้รับวัคซีนต่อโรค ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นในบุคคลนั้นโดยตรง นอกเหนือจากผลโดยตรงจากวัคซีนนี้แล้ว วัคซีนยังสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร (Community หรือ Herd immunity) ได้ด้วย โดยการเพิ่มอัตราส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนั้น และทําให้มีการแพร่เชื้อโรคลดลง ทําให้การเป็นโรคลดลง แม้กระทั่งกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือมีข้อห้ามของการรับวัคซีน ก็จะได้รับผลทางอ้อมนี้เช่นกัน ทําให้มีการเกิดโรคลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อที่มีการแพร่จากคนสู่คน และคนเป็นแหล่งสําคัญของเชื้อโรคนั้น ซึ่งผลทางอ้อมของการให้วัคซีนนี้เรียกวา Herd Protective/Immunity Effects

ในทางระบาดวิทยาการเพิ่มระดับของ Community Immunity ในกลุ่มประชากรถือเป็นส่วนสําคัญของการ ควบคุมและขจัดโรค โดยที่ไม่จําเป็นต้องให้วัคซีนกับประชากรทุกคน ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนี้สามารถนําไปบริหารจัดการในด้านของการควบคุมโรค และการบริหารจัดการเรื่องการให้วัคซีนต่อไปในระดับประเทศได้

ข้อควรระวังของการสร้าง Herd Immunity

เฟซบุคเพจ Drama-Addict ระบุว่า “(รัฐบาลอังกฤษ)ตั้งเป้าจะให้คนอังกฤษติดเชื้อ 60% คิดเป็นจำนวนประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งถ้าดูจากอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ อาจจะมีคนอังกฤษถึง 1 ล้านชีวิต ที่ต้องตายจากไปในเหตุการณ์นี้ ถ้าจะใช้วิธีนี้จริงๆ และจะมีคนที่ป่วยหนักต้องดูแลในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดหรืออยู่ใน ICU ราวๆ 8 ล้านคน

“ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของ WHO (องค์การอนามัยโลก) ก็ออกมาเตือนทางอังกฤษแล้วว่า ขอให้ทบทวนนโยบายนี้ คือหากเป็นเชื้อโรคที่เรารู้จักกันดี วิธีการนี้อาจจะใช้ได้ผล แต่กรณีที่เป็นโรคใหม่หมาด โลกเพิ่งจะรู้จักมัน อย่าง covid-19 ซึ่งข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับมัน ยังน้อยมาก การใช้วิธีการนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากเหมือนเล่นกับไฟ ถ้าผิดพลาดไปคือไฟไหม้พังพินาศทั้งหมดได้

“และเขาแนะนำให้ใช้แนวทางแบบประเทศอื่นๆ เขาทำกัน คือหาทางสกัด กักกันโรค หรือชะลอให้ช้าที่สุด ก่อนวิธีรักษาจะสำเร็จ แล้วปกติ Herd Immunity มันไม่ใช่ว่าปล่อยให้ติดเชื้อกันรัวๆ แต่ใช้วิธีฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนเอา”

ดังนั้น สำหรับวิธีนี้น่าจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ และยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับประเทศไทย เพราะหากมีข้อผิดพลาด อาจส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมาก มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้