ความยิ่งใหญ่่ของ “สุสานกองทัพดินเผ่า” ซักครั้งในชีวิตต้องไปดูกับตา

Spread the love

เที่ยวเมืองจีนไม่ไกลบ้านเรานัก ถ้าถามถึงความโดดเด่นของประเทศจีนคงนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอารายธรรมโบราณ ที่มีความเจริญในการก่อสร้างต่างๆมากมาย เพราะมีประชากรมาก ไม่ว่าจะทำอะไรเลยดูยิ่งใหญ่ตระการตาไปซะหมดทุกอย่าง โดยนอกจากกำแพงเมืองจีนที่ได้รับการยกย่องเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้ว ยังมีที่น่าเหลือเชื่อและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอีกด้วย อย่างสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ นั่นหมายถึงความยิ่งใหญ่ของยุคนั้นเลย เป็นสถานที่ที่เราควรไปดูเป็นบุญตาซักครั้งถ้ามีโอกาส

ซีอาน ประเทศจีน เมืองหลวงเก่าแก่ของจีน 13 ราชวงศ์ด้วยกัน โดยสุสานนี้ถูกพบโดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ชื่อ หยางจื้อฟา ในขณะที่ขุดดินเพื่อทำบ่อน้ำ ระหว่างที่ขุดนั้น ก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา ที่ทราบภายหลังว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น พื้นที่หลุมสุสานกว่า 25,000 ตร.ม. ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ตลอดจนกองกำลังทหาร นางสนมและนางกำนัล รถม้าและขุนพลทหาร จำนวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซีฮ่องเต้