พุกาม (Bagan) เที่ยวเมียนม่าใกล้บ้านเรา

Spread the love

พุกาม (Bagan) ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ เป็ณเมืองโบราณสถาน (พ.ศ. 1587-1830)  เป็นอาณาจักรแก่งแรกและแห้งสุดท้ายของเมียนม่า โดยก่อนนั้นเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของระบอบมหากษัตย์ ก่อนที่จะถูกอังกฤษยึดครองไป จุดเด่นของที่นี่ก็คือ เจดีย์ที่รวมกันถึง 4000 องค์เลยทีเดียวครับ ซึ่งเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ไปหมด นับได้ว่าเป็นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของเมียนม่าเลยครับ