จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่แห่งความฝัน !

Spread the love

มีไม่กี่สถาปัตยกรรมบนโลกใบนี้ที่สวยงดงามเหมือนในดินแดนแห่งความฝัน เช่นเดียวกับ จัตุรัสแดง (Red Square) โดยเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นสถานที่สวนสนามของสหภาพโซเวียดยุครุ่งเรืองและปัจจุบันเป็นพื้นที่ให้ชาวมอสโก และนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่น ถ่ายรูป และพบปะสังสรรค์ อาคารที่อยู่รอบจัตุรัสแดง เช่น กำแพงป้อมปราการของพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace), ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum), สุสานเลนิน (Lenin Mausoleum), โบสถ์คาซาน และมหาวิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil’s Cathedral) มหาวิหารเซนต์เบซิล อาคารทรงแปดเหลี่ยม ที่มีทั้งหมด 9 โดม ตามประวัติศาสตร์คือมหาวิหารเซนต์เบซิลสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan)